Board

Members of the Board 2017

Fotograf: Mia Smeds


Board members and treasurer in 2017, from left:

Christian Ydesen, Maike Luimes (treasurer), John Krejsler, Eva Hultin, Robert Thornberg, Anna Slotte, Gry Paulgaard, Elisabeth Bjørnestad and Gestur Gudmundsson.

President

Anna Slotte

Finland

Anna Slotte

University of Helsinki

Institute of Behavioural Sciences

Siltavuorenpenger 5 A

P.O. Box 9, 00014 University of Helsinki

phone: + 358 29 4140 972

email: anna.slotte@helsinki.fi

 

Satu Perälä-Littunen

University of Jyväskylä
phone: +35 84 08053770

email: satu.perala-littunen@jyu.fi

 

Denmark

John Benedicto Krejsler

Aarhus University
Tuborgvej 164, DK-2400 Copenhagen NV
phone +45 87163835

email: jok@edu.au.dk

 

Christian Ydesen

Aalborg University
Kroghstraede 3, DK-9220 Aalborg Ø
Phone +45 29 72 44 81

email: cy@learning.aau.dk

 

Iceland

Gestur Gudmundsson

School of Education at the University of Iceland
Stakkahlíð, 105 Reykjavik
email: gesturgu@hi.is


Norway

Elisabeth Bjørnestad

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilesteredet 52,
Oslo
+47 22452055
E-mail: Elisabeth.Bjornestad@hioa.no

 

Gry Paulgaard

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

E-mail: gry.paulgaard@uit.no


Sweden

Robert Thornberg

Department of Behavioural Sciences and Learning
Linköping University
581 83 Linköping
Phone: +46 13-28 21 18

E-mail: robert.thornberg@liu.se

 

Eva Hultin

Högskolan Dalarna
791 88 Falun

E-mail: ehu@du.se